Nyheter

Linköpings universitet – Forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning

På Linköpings universitet bedrivs forskning om bland annat

  • Vuxenutbildningens marknadisering och dess konsekvenser
  • Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux
  • Olika syn på kvalitet i kommunal vuxenutbildning
  • Migration, lärande och social inkludering

Läs om forskningsprojekten på universitetets hemsida.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se