Handledning kan erbjudas i olika sammanhang och ha olika syften. Ett återkommande syfte är att deltagarna ska få nya perspektiv på situationer och dilemman och därigenom utvecklas i sin yrkesroll.  

Hur kan det gå till? Vi reflekterar utifrån dina och kollegornas dilemman. Grupperna består av ca 5-6 personer och det är deltagare som bidrar med innehållet. Handledaren står för strukturen och leder samtalen utifrån de situationer och dilemman deltagarna väljer att lyfta. Handledningstillfällena rekommenderas vara 1,5h långa.

Röster om processhandledning

Redaktionen har varit i kontakt med Malin Eriksson, studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum.

Hej Malin!

Vill du berätta om dina erfarenheter av handledning?

Ja, som studievägledare inom arbetsmarknadsförvaltningen har vi haft handledning. Vi har även haft kollegial handledning på Vuxenutbildningscentrum och då har det varit fokus på ärenden, ärendehandledning.

Malin berättar att hon utöver detta har erfarenheter av att arbeta med ensamkommande ungdomar och då haft ärendehandledning. Det har varit jobbiga situationer och man har kunnat få stöd och också få ventilera sina känslor och få bekräftelse.

Vilket slags stöd har du fått i handledning?

Jag tänker på att få bekräftelse, på att få höra att jag har handlat rätt. Man kan även få stöd i hur man kan göra. Till exempel efter en hotfull situation, att man kan upprätta rutiner för att undvika de här situationerna.

Är kollegial handledning ett bra stöd, skulle du säga?

Det är både och! Det är viktigt att man i kollegial handledning klarar av att inte gå in och reflektera eller ta över om du berättar något för mig. Att inte jag direkt speglar och säger ”jag har varit med om samma sak” och så drar jag en jättelång historia om ett annat ärende, utan att jag påminner mig själv om att nu är vi här. Det krävs en hel del för att den ska funka.

Handledning handlar till stor del om att lyssna.

Ja, de som höll i den kollegiala handledningen hos oss var duktiga, men vi som deltar behöver förstå innebörden att nu jag har det här dilemmat, men nu måste jag sätta mig in någon annans situation.

Vad ser du för vinster med handledning i din tjänst som studie- och yrkesvägledare?

En vinst är att jag får tid, att det avsätts tid för reflektion. Under arbetsdagen kan det vara svårt att hinna reflektera efter samtal. Att få tid att reflektera tycker jag är en stor vinst. Jag kan reflektera över min yrkesroll och det kan bidra till utveckling.

Nu kommer två frågor samtidigt! Hur tänker du om gruppstorleken och om att ni alla var kollegor i handledningen för studie- och yrkesvägledare?

Gruppen bör inte vara för liten. Är man 4-5 tycker jag det är ok men färre än så ger mindre input till varje dilemma som lyfts.

Att vi var kollegor… där beror det på vilket fokus det ska vara. När vi har ett ärende att reflektera över önskar jag ha kollegor i handledningsgruppen. Inför en omorganisation tror jag det är jättebra att olika professioner möts, då får man in olika perspektiv.

Har du något speciellt medskick till den som funderar på att ta in handledning i verksamheten?

Ja, för det första så tänker jag att det ska vara frivilligt och att man känner att det här är prioriterat från ledningen. Jag ska inte behöva hoppa över en träff för att jag ska ut på någon mässa eller så utan det här är prio.

Innan jag tackar ja till handledning bör jag sätta mig in i vad det innebär. Jag behöver både ge och ta. Är jag med så tycker jag att man efter sin förmåga behöver vara lite engagerad. Det är ju schysst mot kollegorna.

Malin passar på att själv ställa en fråga: Får jag fråga, vilka erbjuder ni handledning till?

Vi riktar oss främst till vuxenutbildningen. Både skolorna och andra verksamheter inom förvaltningen.

Vad bra. Ja, huvudsaken är väl att man har mandat från sin chef så att man får tid och möjlighet. Och sen är det nästan hur många olika intressen eller behov som helst som man kan ha.

Tack Malin!

 

Redaktionen har även vänt sig till ett par sfi-lärare som fått stöd i form av processhandledning. Här berättar de om sina erfarenheter.

Hej  Carina och Svenja!

Tack för att ni vill dela med er av era reflektioner.

Vilka vinster ser ni med handledning?

Vi fick handledning för att öka samarbetet i vårt nya arbetslag och det bidrog bland annat till att vi fick en bättre kommunikation i arbetslaget. Vi blev mer medvetna om vårt egna arbete genom att vi fick möjlighet att sätta ord på det vi gör.

Dessutom fick vi en insyn i varandras arbete och tankesätt. Allt detta bidrog till att vi fick nya perspektiv på situationer och dilemman. Vi kunde utvecklas i vår yrkesroll samt förbättra samarbetet i vårt nya arbetslag med hjälp av handledningen.

Vad behövs för att handledning ska fungera med ert övriga arbete?

Det är viktigt att det avsätts tid för handledning. Handledning ska inte vara ett moment utöver de arbetsuppgifterna vi redan har. Det måste finnas utrymme för att kunna ta del av handledningen på bästa sätt och för att efteråt kunna reflektera över de nya insikterna.

Vilket medskick har ni till den som är intresserad av handledning?

Handledning kan ses som en möjlighet att få utveckla sig i sin profession. Den kan bidra till att vidga deltagarens perspektiv, man kan få nya insikter. Vi har varit mycket nöjda med den handledningen vi har fått och skulle gärna vilja ha handledning igen för att kunna utvecklas ytterligare.

 

Är du intresserad av handledning?

Rektor eller chef inom Vuxenutbildning Stockholm (egen och extern regi) är välkommen att kontakta oss för samarbete på organisations-, grupp- och individnivå.

E-post: teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se