Miljöbarometern – Fakta om miljön i Stockholm

På miljöbarometern kan både beslutsfattare och stockholmare följa miljöutvecklingen i staden och hitta fakta och statistik om klimat, luft, vatten, natur, avfall, trafik och mycket annat.

På webbplatsen sammanställs miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholm.

Via miljöbarometern synliggörs stadens omfattande klimat- och miljöarbete.  Miljöstatistiken används av bland annat skolor, media och som beslutsunderlag i arbetet för ett hållbart Stockholm.

Miljöbarometern