Litteracitetsundervisning

På studieväg 1 inom sfi är den tidiga skriftspråksutvecklingen en stor del av undervisningen. Många av eleverna saknar helt skolbakgrund och erövrar ett skriftspråk för första gången i Sverige. I staden pågår ett utvecklingsarbete för lärare som arbetar på studieväg 1 och genom den här sidan vill vi fortsätta samla sådant som kan vara till stöd och hjälp i planering av undervisning kring tidig litteracitetsutveckling.

Klicka på bilden för att läsa alla inlägg om litteracitet