Klimatvandringar – utbildar lärare som sedan utbildar sina elever

Miljöförvaltningen leder tre olika klimatfortbildningar; en för stadens egen personal, en för allmänheten (tillsammans med Stadsmuseet) samt lärarfortbildningen 4 grader varmare för lärare.

I lärarfortbildningen vandrar lärare och personal från miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen, från Sergels torg till Berzelii park. Längs vägen görs stopp vid platser som klimatförändringarna, och dess effekter kan kopplas till, antingen nutida eller framtida. I fortbildningen ingår tips på  pedagogiska verktyg som lärarna använder när de tar ut sina elever på en egen klimatvandring. Arbetsuppgifter för klassrummet inför, och efter, klimatvandringen ingår också.

Syftet med lärarfortbildningen är att stötta lärare i uppdraget hållbart lärande genom att:
– Öka kunskapen om klimatförändringar hos lärare och elever.
– Ge lärarna pedagogiska verktyg för sin undervisning.
– Ge kunskap om hur Stockholms stad arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser och hur staden anpassas för mer extre­ma väderhändelser.
– Ge kunskap om hur eleverna själva (samt övriga nivåer i samhället) kan bidra till minskade. utsläpp av växthusgaser genom beteendeförändringar.
– Minska klimatångest hos eleverna genom att visa vad som görs inom området.

På grund av pandemin är klimatvandringarna för närvarande skjutna på framtiden. Vill du få mer information när de är igång igen? Mejla anette.almlof@stockholm.se