7 tips från externa aktörer

Vi har samlat några tips, länkar och inspirerande projekt från externa aktörer vi har stort förtroende för.

Vår förhoppning är att även dessa kan ge studerande inom vuxenutbildningen och Sfi inspiration och kunskap för att kunna göra miljö- och klimatmedvetna val i sin vardag.

5 sätt att bli klimatsmart

Res som en tjej, ät som en tonåring och tänk som en förälder. Här är en pytteliten to do-lista för den som vill leva klimatvänligt.

5 sätt att bli klimatsmart, Naturskyddsföreningens webbplats

Kortspelet Klimatkoll

Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en bit nötkött om dagen i ett år? Orsakar en köksrenovering mer än flygresan? Kortspelet Klimatkoll hjälper spelarna att förstå hur val vi gör i vardagen påverkar klimatet. Spelet garanterar livliga diskussioner och aha-upplevelser! En omgång kan spelas på en kvart av två eller fler spelare över 12 år. Uppskattningarna av klimatpåverkan i spelet baseras på beräkningar av forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Kortspelet klimatkolls webbplats

Är du med?

Var med och gör skillnad! Här nedan har vi samlat 50 små och stora förändringar du kan göra för vår enda planet. Välj förändringarna du ska börja med eller dem du redan gör idag. Svara på tre enkla frågor nedan, så föreslår vi de förändringar som kan passa just dig.

Är du med? på Världsnaturfondens webbplats

Textilsmart

Textilsmart är en informationssatsning med målet att öka konsumenters kunskap om varför dagens textilkonsumtion inte är hållbar samt bistå med tips och fakta som inspirerar till mer medveten konsumtion. Kampanjen genomförs av Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. På den här webbplatsen finns en massa bra filmer och annat material.

Textilsmart på Naturvårdsverkets webbplats

Medveten konsumtion

Sprider kunskap om konsumtionens villkor och effekt på̊ miljön, klimatet och människors hälsa och rättvisa. Jobbar för att det ska bli enklare att göra medvetna val.

Råd och tips på Medveten konsumptions webbplats

F/ACT Movement

F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil.

F/ACT Movement inspirerar konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Detta görs genom lokala aktiviteter som arrangeras i samarbete med kommuner, samt genom sociala medier där lokala ambassadörer (så kallade f/activister) sprider inspiration om hur de själva skapar en hållbar garderob.

F/ACT Movement

Tillsammans når vi en #nöjdpunkt!

Hemmet väller över av grejer, tiden räcker inte till, pengarna försvinner till höger och vänster och samtidigt så läser vi nyheterna om att vi befinner oss i en rådande klimatkris. Får du ångest? Det är du inte ensam om. Men hur ska vi göra för att vända på steken? Hur når vi punkten där vi är nöjda och tillfreds med det vi redan har och får mer tid för familj och vänner?

I Minimeringsmästarna får hushåll i hela Sverige tävla mot varandra i att minska sina avfallsmängder och hur vi kan leva mer hållbart. Tillsammans når vi en #nöjdpunkt och minskar på klimatavtrycket!

Tips & tricks på Minimeringsmästarnas webbplats