Yrkesliv

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Här kan du som lärare/utbildningskonsult/utbildningsledare ta reda mer om hur företag och branscher arbetar med hållbar utveckling.

Börja gärna att arbete med det stora perspektivet, dvs hållbar utveckling för att därefter studera vad de olika branscherna och företagen jobbar med som utbildningen riktar sig till. Bjud gärna in föreläsare från branschorganisationer och företag som kan berätta mer konkret hur de jobbar med hållbarhet och/eller studiebesök på företagen.

När eleverna gör sin APL/LIA är det en god idé om de kan få ett antal instuderingsfrågor med sig för att undersöka hur arbetsplatserna jobbar med hållbarhet och att de får dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina kurskamrater efter APL/LIA. På så sätt får eleverna en större kunskap om hur företagen jobbar och kan sprida goda exempel mellan varandra och mellan företagen när de börjar arbeta efter utbildningen. Diskutera gärna detta med företagen i era yrkesråd och ledningsgrupper!

Hur företag kan jobba med hållbar utveckling

Inspiration och tips från Globala målen
Inspiration, Globala målens webbplats
Tips, Globala målens webbplats

Branschorganisationer

Här har vi samlat länkar som leder till det hållbarhetsarbete som de olika branschorganisationerna jobbar med. Kontakta gärna dem för att få veta mer om deras arbete samt om de kan komma och föreläsa för era elever/studenter. Många branscher använder sig också av olika hållbarhetscertifieringar. Undersök gärna vad dessa står för och på vilka sätt man arbetar med dessa.  Fler tips finns under fliken ”Andra resurser”.

Hotell, turism

Visita

Hållbarhetsprogram, Visitas webbplats

SRF

EU-projekt: Hållbarhet, Svenska Resebransch Föreningens webbplats

Bygg och anläggning

Byggföretagen

Hållbarhet, Byggföretagens webbplats

Byggföretagens branschföreningar

Byggföretagens organisation, Byggföretagens webbplats

Svensk betong

Betong för långsiktigt hållbart samhällsbyggande, Svensk betongs webbplats

El, energi och IT

Energiföretagen

Färdplan Energi, Energiföretagen Sveriges webbplats

Installatörsföretagen

Hållbarhet, Installatörsföretagens webbplats

TechSverige

TechSveriges hållbarhetsarbete, TechSveriges webbplats

Fordon och transport

Transportföretagen

Hållbarhet inom transportsektorn, Transportföretagens webbplats

Försäljning och service

Svensk Handel

Hållbar handel, Svensk Handels webbplats

Hantverk

Sveriges Textil-och modeföretag

Hållbarhet, TEKOs webbplats

Trä-och möbelföretagen

Hållbar utveckling, TMFs webbplats

Industriteknik

Teknikföretagen

Hållbarhet, Teknikforetagens webbplats

Naturbruk

Skogsindustrierna

Prioriterade frågor inom klimatlagstiftning, Skogsindustriernas webbplats

Movium

SLU Tankesmedjan Movium

Restaurang och Livsmedel

Visita

Hållbarhetsprogram, Visitas webbplats

Livsmedelsföretagen

Hållbarhet, Livsmedelsföretagens webbplats

VVS och fastighet

Installatörsföretagen

Hållbarhet, Installatörsföretagens webbplats

Vård och Omsorg

Hållbar sjukvård, Vinnovas webbplats

Barn och fritid

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan, Skolverkets webbplats