Nyheter

13

nov

Ge studiehandledning på modersmål inom komvux

Ett material från Skolverket med exempel på samtalsformer som kan vara till hjälp i arbetet med att kartlägga elevers erfarenheter och behov, stödja lärandet och utvärdera utbildningen. Materialet är framtaget av Skolverket och riktar sig främst till studiehandledare inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, samt yrkesutbildning.

Ge studiehandledning på modersmål inom komvux, Skolverkets webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se