Webinarium: Förändringar inom komvux 2025

Skolverket bjuder in till ett webbinarium för dig som vill få övergripande information om de förändringar som införs inom komvux under 2025.

Under 2025 kommer flera förändringar och regeländringar att börja gälla och tillämpas inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Under detta webbinarium får du en överblick av vilka förändringar det handlar om och vad dessa innebär, samt kort information om Skolverkets arbete med anledning av förändringarna. Du kommer också att få möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till en bred målgrupp – huvudmän, skolchefer, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, administratörer och andra funktioner och aktörer som vill få en överblick av vilka förändringar som införs inom komvux under 2025.

Program

De förändringar som kommer att beröras under webbinariet är:

  • Reformen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning
  • Gy25 (ämnesbetygsreformen)
  • Förändringar av sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket)
  • En översyn av kursplanerna i tre skolformsdelar i komvux (komvux i sfi, på grundläggande nivå och som anpassad utbildning på grundläggande nivå)
  • Digitala nationella prov inom komvux på gymnasial nivå
  • Ny hantering av statsbidraget för regionalt yrkesvux

Två tillfällen

Webbinariet sänds på Teams. Detta webbinarium ges vid två olika tillfällen, men kommer inte att vara möjligt att se i efterhand. Ingen anmälan behövs och webbinariet är kostnadsfritt. Du ansluter till webbinariet vid angiven tidpunkt via länken du hittar på Skolverkets webbplats.

Webbinarium torsdag den 30 maj klockan 14.00-15.15, Skolverkets webbplats

Webbinarium fredag den 31 maj klockan 10.00-11.15, Skolverkets webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se