25

maj

Webbinarium: Lärande exempel kring utveckling av kombinationsutbildningar

25 maj
09.00–12.00
Teams

Webbseminariet kommer att belysa Stockholms stads erfarenheter av metodutveckling för språk- och yrkeslärare som undervisar i kombinationsutbildningar inom komvux. Fokus kommer att ligga på handledning och kollegialt lärande.

Anmälan

Anmäl dig till webbseminariet via denna länk. Antalet platser är begränsat.

Målgrupp

Webbseminariet vänder sig till dig som är

  • lärare i sfi eller svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar
  • rektor anställd av huvudman med ansvar för kombinationsutbildningar
  • studie- och yrkesvägledare eller annan funktion som har utvecklingsuppdrag inom området.

Tid och plats

Seminariet kommer att genomföras digitalt via Teams. Länken skickas ut några dagar före seminariet.

Onsdagen den 25 maj kl. 9.00–12.00.

Seminariet kommer inte att spelas in.

Program

Europeiska Socialfondens logotyp

Webbseminariet kommer att belysa Stockholms stads erfarenheter av metodutveckling inom ESF-projektet Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar. Program kommer i god tid före webbseminariet.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, vänligen kontakta

michaela.blume@skolverket.se

natalie.lindqvist@edu.stockholm.se

Fakta

Skolverket har i uppdrag att stötta huvudmän, rektorer och lärare i organisering och genomförande av kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleverna studerar sfi och/eller svenska som andraspråk samtidigt med gymnasiala yrkeskurser inom komvux. Att sprida lärande exempel är en del av det arbetet.

Stockholms stad har sedan 2015 bedrivit utvecklingsarbete inom kombinationsutbildningar. I projektet YFI – Yrkesutbildning för invandrare med integrerad språkutbildning (2015–2020, delfinansierat av ESF-rådet) utprövades metoder för att integrera språk- och yrkesundervisningen av lärare med stöd av forskare från Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

För att eleverna i kombinationsutbildningarna ska få möjligheter att utveckla relevanta kunskaper för ett kommande yrkes– och samhällsliv behöver didaktiken anpassas. Detta avgörande arbete upplevs ofta som en stor utmaning för både språk- och yrkeslärare samt rektorer.

I slutfasen av YFI-projektet 2020 startades ett uppföljande tvåårigt projekt – Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar – även detta delfinansierat av ESF-rådet. Utvecklingsplattformens huvudsyften har varit att genom handledning och kollegialt lärande stötta lärarna i metodutvecklingen samt att i förlängningen skapa likvärdighet i stadens kombinationsutbildningar.

YFI – Integrerad språk- och yrkesutbildning för invandrare

Utvecklingsplattformen

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se