Tillgänglighet inom vuxenutbildning

SPSM bjuder in till webinarium om tillgänglighet i vuxenutbildning.

Genom att delta i detta webbinarium ges ökad kunskap om:

-vad tillgängliga lärmiljöer innebär.

-hur tillgänglig undervisning kan möta elevers olika förutsättningar och behov inom vuxenutbildningen.

-exempel på hur en verksamhet har utvecklat tillgängliga lärmiljöer inom vuxenutbildningen.

Studiestugan Campus Nynäshamn berättar om utvecklingsprojekt med SPSM, studiestugan som organisation, mötesplats och studiestöd.

Erfarenhetsutbyte mellan deltagare i Break-out rooms.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se