21

apr

Studieteamets digitala pedagogiska caféer: Digitalt lärande – uppläsningsstöd

21 april
14.00–15.00
Teams

Digitalt lärande – uppläsningsstöd 21 april kl.14.00

Hur kan uppläsningsstöd användas för att skapa en mer tillgänglig undervisning?
Studieteamet gör en kort presentation av några grundläggande funktioner för uppläst text i webbläsare och programvaran ClaroRead. Deltagarna reflekterar tillsammans kring hur och när uppläsningsstöd kan användas i undervisningen samt utbyter erfarenheter.

Anmäl dig här senast den 14 april

Studieteamets digitala pedagogiska caféer

Studieteamet är Vuxenutbildning Stockholms centrala elevhälsa. Vi vill med våra digitala pedagogiska caféer uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte för lärare, skolor emellan. Träffarna inleds med en kortare presentation av tema och därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen

Max antal deltagare: 15

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se