IKT-nätverket för pedagoger

Vuxenelev med headset i datasal.

Information om nätverket för digitalt lärande – en resurs för egen regi skolor och upphandlade skolor

Arbetsmarknadsförvaltningen och Vuxenutbildning Stockholm är initiativtagare till ett nätverk som inriktar sig på digitalt lärande. Detta nätverk erbjuder en plattform för skolpersonal från egen regi och upphandlade skolor att mötas, utbyta erfarenheter, fördjupa sig i digitala lärverktyg och adressera frågor som är centrala för digitala lärprocesser.

Nätverkets träffar ger möjlighet för skolpersonal att dela med sig av praktiska erfarenheter och ta emot värdefulla insikter från kollegor. Vi lägger fokus på att utveckla och utöka förståelsen för digitala verktyg och pedagogiska metoder. Vår målsättning är att tillsammans diskutera aktuella utmaningar och teman inom digitalt lärande.

Vid varje träff kommer deltagarna gemensamt överens om ett tema för nästa möte. Detta säkerställer att nätverkets aktiviteter är styrda av medlemmarna och anpassade efter deltagarnas behov och intressen.

Nätverket är särskilt riktat till IKT-pedagoger och lärare med erfarenhet av att arbeta i digitala lärmiljöer som vill vidareutveckla sina färdigheter. Övrig skolpersonal som är intresserade av att utforska och tillämpa digitalisering inom undervisningen är också välkomna att delta.

Sedan starten i november 2022 har nätverket fungerat som en samlingspunkt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om de utmaningar och möjligheter som skolorna möter inom digitalisering. De teman vi har haft är fjärr-hybridundervisning, digital kompetens och AI i skolan.

Vi välkomnar engagemang från alla inom egen regi och upphandlade skolor som har intresse och passion för att förbättra och berika digitalt lärande inom vuxenutbildningen. Vill du vara med? Prata med din rektor så får din rektor skicka en anmälan till nahal.hillerstrom@edu.stockholm.se.

Vi tar emot nya intresseanmälningar nu till nätverket hösten 2024.