Kvinna jobbar och har videosamtal hemma.

E-utbildningar om digitala verktyg

Du som arbetar inom vuxenutbildningen i Stockholms stad kan ta del av ett antal e-utbildningar. Utbildningarna ger dig fördjupad kunskap om de olika digitala verktyg som används inom staden.

Genom e-utbildningarna kan alla medarbetare öka sin digitala kompetens. Det gör att vi kan fortsätta utveckla de pedagogiska möjligheter som vi får när alla har gemensamma grundkunskaper. Att alla lärare i förlängningen har liknande kunskaper i verktygen skapar en likvärdighet som kommer våra elever tillgodo.

Lärare i stadens skolor i egen regi kan säkerställa att de har kunskaper i respektive verktyg genom att göra e-utbildningen. Utbildningen kan genomföras flera gånger om det behövs. Det finns även en lathund till varje e-utbildning som lärare har möjlighet att skriva ut och använda för att utöka tillgängligheten.

E-utbildningar för digitala verktyg

Teams

En e-utbildning om kommunikationsplattformen och samarbetsverktyget Teams (Office 365).

Teams för vuxenutbildningen – lärare

Teams för vuxenutbildningen – admin

Forms

En e-utbildning om Forms – ett verktyg för undersökningar, kunskapsfrågor och omröstning (Office 365).

Forms för vuxenutbildningen

Onenote

Onenote är ett grundläggande digitalt verktyg där lärare och elever kan dela material med varandra.

Onenote för vuxenutbildningen – lärare

Oneonte för vuxenutbildningen – admin

Sway

Sway är ett digitalt verktyg för att skapa presentationsmaterial och göra tidslinjer. Fördelen jämfört med exempelvis Powerpoint är bland annat att det kan skapas som en webblänk.

Sway för vuxenutbildningen