E-utbildning om digital studieteknik

Nu finns det möjlighet för eleverna inom vuxenutbildningen att ta del av en e-utbildning i digital studieteknik.

Målgruppen för utbildningen är elever som behöver verktyg för att klara gymnasiestudier samt framtida fortsatta studier. Genom att träna upp studieteknik kopplat till digitala verktyg får eleven mer ork och tid över till teoretisk inlärning. I e-utbildningen lär sig eleven hur hen kan läsa sin kursbok mer effektivt, använda Word och PowerPoint och lyckas med sina inlämningsuppgifter.

Utbildning är gjord så att eleven självständigt kan utföra den och till varje lektion finns det övningsuppgifter som man kan ta hjälp av. Materialet kan anpassas till att fungera som ett grund-material att utgå ifrån i undervisningen och du som pedagog kan koppla egna övningar till underlaget.

E-utbildningen kan även hållas i grupp beroende på kunskapsnivå.

Kurs: Digital studieteknik (stockholm.se)

I lektion 1 får eleven lära sig:

 • vad studieteknik innebär
 • hur studieteknik kan hjälpa eleven att lyckas med sina studier
 • hur eleven öppnar och använder programmen Word och PowerPoint
 • hur eleven sparar dokument i Word och PowerPoint

I lektion 2 får eleven lära sig:

 • hur en kursbok är upplagd
 • hur eleven hittar information i en kursbok
 • att det finns olika sätt att läsa, som gör att eleven kan plugga smartare.

I lektion 3 får eleven lära sig:

 • bearbetar sin text i Word.
 • redigerar textens layout.
 • gulmarkera nyckelord.
 • flyttar text från Word till PowerPoint.
 • skapar en snygg presentation i PowerPoint.

En lathund för pedagoger finns på e-utbildningens startsida.