Nyheter

19

maj

Att undervisa vuxna

Många har erfarenheter av att studera sedan tidigare och vet hur det funkar att studera. Andra möter skolsystemet för första gången som vuxen, men har ett helt liv av andra erfarenheter med sig. Som pedagog i vuxenutbildningen har man i uppdrag att balansera dessa två, att kunna gå emellan och möta varje elev där hen befinner sig och som de vuxna individer de är.

Utgå från vuxnas behov

Undervisningen inom vuxenutbildningen ska anpassas och utformas utifrån vuxnas behov och erfarenheter. Det gör man genom att till exempel använda ett vuxet tilltal, läromedel som har ett vuxet innehåll och med en layout som passar ett vuxet perspektiv.

Utgå från elevernas förkunskaper

Läraruppdraget är att ge det stöd som eleven behöver för att nå målet med utbildningen. Utgångspunkten för undervisningen ska vara elevens individuella erfarenheter, förkunskaper och behov. På så sätt blir undervisningens innehåll relevant och användbart för eleverna vilket ofta skapar motivation att slutföra sina studier.

Många studerande har svenska som andraspråk

En stor andel av de studerande inom komvux har idag svenska som andraspråk. Många är nyanlända och ska inte bara lära sig språket utan också förberedas för vardags-, arbets- och samhällsliv i Sverige. Det ställer andra krav på läraren som möter dessa elever.

Tips på mer läsning om vuxenpedagogik och utbildning för nyanlända vuxna

På bloggen Vuxenpedagogik skriver Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, om vuxenutbildning och folkbildning. Du kan även ta del av videomaterial.

Vuxenpedagogiks webbplats

Skolverket samlar lagkrav, frågor och svar och annan information om utbildning av nyanlända vuxna.

Utbildning för nyanlända vuxna på Skolverkets webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se