Nyheter

23

jan

Studiestartsstöd: En väg till utbildning och arbete

En kvinna sitter i en skolbänk i ett klassrum

Nu finns en ny utredning om hur arbetet med studiestartsstöd bidrar till att arbetssökande stockholmare med kort utbildning kan påbörja studier.

Arbetsmarknadsförvaltningen genomförde under 2023 en utredning om studiestartsstödet som är ett bidrag från CSN som ger ekonomiskt stöd till dem som studerar på grundskole- eller gymnasienivå för att öka deras möjligheter till arbete. Utredningen visar att staden redan har en effektiv struktur för studiestartsstödet, men det finns möjlighet att öka antalet stockholmare som kan dra nytta av det.

Förslagen från utredningen inkluderar ökad information till specifika medarbetargrupper, utökade informationsarenor för stockholmare som kan vara berättigade till studiestartsstöd, samt en ökad uppföljning av hur stödet fördelas och används inom stadens olika verksamheter. Studiestartsstödet har visat sig vara ett viktigt verktyg för att få arbetslösa att börja studera. Under 2022 studerade 430 stockholmare med studiestartsstöd, det minskar den ekonomiska risken för dem som står långt från arbetsmarknaden och har kort utbildning. Ungefär sex av tio personer som studerat med studiestartsstöd fortsätter sina studier med ordinarie studiemedel från CSN efter att stödet avslutats.

Antalet studerande stockholmare med studiestartsstöd har ökat från 28 personer under uppstartsåret 2017 till 430 under 2022. Mellan 2019 och 2021 var antalet som högst, mellan cirka 570 och 720 personer. Majoriteten av dem studerade vid komvux på gymnasial nivå på heltid. Under 2022 betalades 22,6 miljoner ut i studiestartsstöd till stockholmare, vilket motsvarar 66 procent av den tilldelade resursramen. Studiestartsstödet har varit framgångsrikt i att locka fler stockholmare till studierna och ger dem en möjlighet att öka sina chanser till arbete och en mer stabil situation på arbetsmarknaden.

Rapport_Fler till studier med hjälp av studiestartsstöd

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se