Nyheter

19

aug

Så många läste på komvux 2021

I den senaste statistiken om komvux från Skolverket kan man läas att totalt 414 000 elever studerade på komvux under 2021. Det är en ökning med drygt 3 procent jämfört med 2020. Den största skolformsdelen på komvux är den på gymnasial nivå där totalt 260 000 elever studerade under året vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2020.

Elevantalet i komvux på grundläggande nivå minskade med 1 procent från 2020 och uppgick till 74 300 under 2021. Inom komvux i sfi var det 133 000 elever som studerade under 2021, en minskning med drygt 3 procent jämfört med 2020. Studieresultaten i komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå under 2021 liknar resultaten för 2020.

https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2022/elever-och-studieresultat-i-kommunal-vuxenutbildning-2021

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se