Nyheter

19

aug

Ny utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

En särskild utredare ska se över hur i första hand yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202284/

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se