Nyheter

12

okt

Målbild: Att erbjuda en hälsosam vuxenutbildning

Under våren arbetade alla 350 medarbetare inom Vuxenutbildning Stockholm gemensamt i en mötesform som kallas Open Space.
Resultatet av det mötet blev sexton aktiviteter med kopplade arbetsgrupper som driver utvecklingsarbete på olika sätt.

Nu är alla grupperna igång på olika sätt och en av dem som är aktivitetsansvarig är Erica Gunnarsson Kibowa, hälsopedagog på Vuxenutbildning Järva. Hennes grupp arbetar med hur ett erbjudande av en holistiskt hälsosam vuxenutbildning skulle se ut, vad som skulle ingå och hur detta skulle organiseras. Resultatet av gruppens arbete kommer att finnas tillgänglig på vuxpedagog.stockholm.se för alla pedagoger.

Gruppen utgår från egna erfarenheter varav Ericas och hennes kollega många år som hälsopedagoger och hälsoinspiratörer inom utbildning både för ungdomar och vuxna, i Stockholms stad och andra kommuner.

På webbplatsen kommer lärare och utbildningsledare som arbetar med yrkesutbildning att kunna hämta material, länkar och förslag till metoder för att bedriva hälsosam utbildning.

Har du förslag på material, länkar eller kontaktpersoner som kan vara intressant för detta projekt, får du gärna kontakta hälsopedagog Erica Gunnarsson Kibowa erica.gunnarsson.kibowa@edu.stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se