Nyheter

3

okt

Studieväg 1 fortsätter diskutera flerspråkighet som resurs

I början av september hade vi den femte träffen för fokusområdet elevcentrerad och differentierad undervisning. Läs hela rapporten på nätverkets sida!

Vi fortsatte med den förra träffens tema – flerspråkighet som resurs och denna gång utifrån ett lärarperspektiv.

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se