Nyheter

1

dec

Lärandeforum för studieväg 2

I november var det dags för höstens tredje och sista lärandeforum för lärare på sfi studieväg 2. Föreläsare var Helena Wallberg, specialpedagog,

Helena talade om differentierad undervisning.

Läs hela rapporten och en rektors reflektioner!

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se