Nyheter

16

maj

Kompetensutvecklingsdagar om barnrätt

Lärare på barn- och fritidsprogrammet inom komvux har vid två tillfällen under våren vänt och vridit på frågan hur de skulle kunna förstärka barnrättsperspektivet i undervisningen.

Barnkonventionen är lag i Sverige

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att barns rättigheter fått en starkare ställning genom att lagstiftningen ska bidra till att synliggöra barns rättigheter i all offentlig verksamhet. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att utbilda personer till barnskötare och elevassistenter genom fyra av sina skolor; Campus Åsö och Vuxenutbildning Järva i egen regi och MoA Lärcentrum och KUI i upphandlad regi .

Barnskötare och elevassistent är två yrkesroller som arbetar direkt med barn och därför verkligen måste andas barnkonventionen.

Kompetensutveckling om barns rättigheter

För att höja kunskapsnivån om barns rättigheter i praktiken på skolorna anordnade Arbetsmarknadsförvaltningen två halvdagars kompetensutveckling i mars och maj för lärare på barn- och fritidsprogrammet. Syftet var att lärarna i sin tur skulle utveckla lektioner om ämnet för sina elever, de framtida barnskötarna och elevassistenterna. Dagarna ägde rum på Saturnus konferens och  lärare, rektor och studie-och yrkesvägledare från skolorna deltog. Även MR-strateg och kvalitetsstrateg från central förvaltning medverkade.

Föreläsning och praktiska övningar

Dagarna leddes av Mira Horovitz, barn och ungdomsvetare. Hon utbildar och handleder lärare och skolpersonal inom barn och ungas rättigheter, genus, värdegrund, diskrimineringsgrunder och elevinflytande kopplat till barnkonventionen. Miras föreläsning varvades med gruppdiskussioner vid den första dagen. Därefter fick alla med sig en uppgift att genomföra till nästa tillfälle. Uppgiften gick ut på att skapa ett case där man utgår från en situation som är relevant för den egna praktiken. Det kunde till exempel vara något dilemma som kan uppstå i det egna klassrummet med utgångspunkt i barnkonventionen. Ambitionen var att knyta teori till praktik med fokus på de didaktiska val lärare gör i sin undervisning. Hur kan vi förstärka barnkonventionens närvaro i vår undervisning?

Utblick i verkligheten

Under dag två redovisade deltagarna sina case i tvärgrupper vilket resulterade i livliga och intressanta samtal, ett givande erfarenhetsutbyte! Dagen avslutades med att två förskolepedagoger varav en pedagogista från Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Liselotte och Aila, berättade hur de arbetar praktiskt med barnkonventionen i sina verksamheter. Det gav en spännande inblick i ”det verkliga livet” som vi ska förbereda våra vuxna elever inför.

Malou, lärare på Campus Åsö lämnar sina reflektioner över dagarna.

Något jag fick med mig från dagarna

I de allra flesta kurser på barn- och fritidsprogrammet finns barnrättsperspektivet och barnkonventionen med, antingen som centralt innehåll eller som en del i annat kursinnehåll. Dagarna gav mig en påminnelse om vikten av att låta undervisningen om barnkonventionen och barns rättigheter vara en process. En process som utgår från fakta och förståelse och sedan fortsätter vidare in i att ge eleverna förutsättningar att få uppleva, se, reflektera över och träna på att ha ett barnrättsperspektiv.

Något konkret som jag tar med mig till min undervisning

Att ge eleverna en observationsuppgift (APL-uppgift) i syfte att titta på hur en verksamhet omsätter barns inflytande i praktiken.

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se