Perspektiv i utbildningen

I läroplanen för vuxenutbildning finns några perspektiv beskrivna som ska belysas i utbildningen. De olika perspektiven ska inte ses som enskilda moment utöver stoffet i utbildningen utan som ytterligare ett sätt att förhålla sig till och bearbeta innehållet i utbildningen. Det kan vara en utmaning att hitta sätt att använda sig av perspektiven och hur de kan avspeglas i undervisningen.

Vi börjar med en kort beskrivning av perspektiven och under varje bild finns de inlägg som på olika sätt beskriver hur man kan jobba med perspektivet i undervisningen.

Har du andra exempel eller saknar något särskilt? Hör av dig till redaktionen via e-post vuxpedagog@stockholm.se