Nyheter

2023

Avhandlingen handlar om hur elever på yrkesutbildningar i komvux  påverkas av sin utbildning utöver själva yrkesidentiteten. Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen erbjuder något mer utöver lärandet av en yrkesidentitet. Eleverna stärks som vuxna, lärande individer och som aktiva samhällsmedborgare.

Tobias Karlsson disputerade vid Linköpings universitet i oktober 2023.

Läs en intervju med Tobias hos Skolporten

Länk till avhandlingen