Nyheter

30

aug

Nyskriven artikel om litteracitet och studieväg 1

En kvinna läser en bok.

I denna artikel undersöks möjligheter och utmaningar vad gäller att utveckla kritisk litteracitet för vuxna som deltar i sfi, studieväg 1.

Artikeln bygger på intervjuer av fyra sfi-lärare och observationer av deras undervisning, inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt där fokus var på kritisk litteracitet. Författare är Tímea Bergsten Provaznik och Åsa Wedin

Ta del av hela artikeln via Skolportens webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se