Nyheter

28

jun

Ny utredning om sfi

Kvinnor i ett klassrum för vuxenutbildning

Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat. Läs betänkandet på regeringens webbplats: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi SOU 2022:17

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se