Nyheter

8

sep

Ny utredning för utveckling av sfi färdig

Arbetsmarknadsförvaltningen har under året gjort en genomlysning av svenska för invandrare (sfi) för att undersöka vad som fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas vidare. Syftet med utredningen är att hitta och föreslå kvalitetsutvecklande åtgärder för våra sfi-utbildningar. Fokus har varit på elever på studieväg 1 vilka? är personer med nästan ingen tidigare skolbakgrund samt studieväg 2 där eleverna har 6 till 12 års skolbakgrund.

Utredning för utveckling av sfi

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se