Nyheter

MR-föreläsning om otrygga anställningars påverkan på hälsan

Välkommen till en digital föreläsning på arbetsmarknadsförvaltningen om mänskliga rättigheter. Ta del av den senaste forskningen om vilka risker otrygga anställningar så som gig-arbete, timanställningar och arbete via bemanningsföretag kan ha för hälsan.

De otrygga anställningarna kallas ibland för atypiska sysselsättningar med låg kvalitet och de innebär en stor grad av osäkerhet för den som är anställd. Den här typen av sysselsättningar har ökat i Sverige under de senaste decennierna och de kan innebära allvarliga risker för hälsan.

Med utgångspunkt i en nyligen publicerad forskningsbaserad handbok om atypiska sysselsättningars påverkan på hälsan tar föreläsarna upp följande frågor:

  • Inom vilka sektorer och yrken som osäkra anställningar är vanligast förkommande och hur utvecklingen ser ut över tid i Sverige.
  • Vilka faktorer hos dessa sysselsättningar som riskerar att leda till ohälsa och vilka hälsokonsekvenser det kan få.
  • Tio policy- och åtgärdsförslag som vår samlade forskargrupp ser som de mest prioriterade för att minska de stora hälsorisker som dessa sysselsättningar för med sig.

Handbok: Atypiska sysselsättningars påverkan på hälsa, Karolinska institutets webbplats

Medverkande

  • Theo Bodin, läkare och docent vid Karolinska institutet och verksamhetschef på CAMM. Theo leder bland annat en forskargrupp som undersöker det nya arbetslivets utmaningar med fokus på hälsa och arbetsmiljö.
  • Ninni Norlinder, redaktör för handboken och processledare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.

Anmäl dig till föreläsningen

Var: Digitalt via Zoom X
När: 15 mars klockan 10.00–11.00

Anmäl dig till föreläsningen senast 12 mars.

Anmälan till föreläsningen

Kontakt

Kontakta gärna Amina Engman Bel Haj vid frågor.

E-post: amina.engman.bel.haj@stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se