Nyheter

8

sep

Hållbarhetsportal till webbplatsen Vuxpedagog Stockholm

Under våren arbetade alla 350 medarbetare inom Vuxenutbildning Stockholm gemensamt i en mötesform som kallas Open Space.

Resultatet av det mötet blev sexton aktiviteter med kopplade arbetsgrupper som driver utvecklingsarbete på olika sätt.

Nu är alla grupperna igång på olika sätt och en av dem som är aktivitetsansvarig är Cecilia Eliaeson, verksamhetsutvecklare inom vuxenutbildningen. Hennes grupp arbetar med en hållbarhetsportal som ska finnas tillgänglig här på webbplatsen för alla pedagoger.

Avstampet tar gruppen i att Agenda 2030 och hållbar utveckling ska genomsyra alla Stockholms stads förvaltningar och verksamheter och för det krävs det stödmaterial.

I hållbarhetsportalen kommer lärare och utbildningsledare som arbetar med yrkesutbildning att kunna hämta material, länkar och förslag till metoder för att jobba med hållbar utveckling. Det kommer bidra till att eleverna får kunskap och verktyg att jobba med hållbar utveckling i sina kommande yrkesroller och branscher.

Har du förslag på material, länkar eller kontaktpersoner som kan vara intressant för detta projekt, får ni gärna kontakta verksamhetsutvecklare Cecilia Eliaeson cecilia.eliaeson@edu.stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se