Nyheter

21

mar

Förstudie om kombinationsutbildningar inom vård och omsorg

Tre medarbetare på vårdboende samtalar

En förstudie som undersöker utbildningsalternativ för elever som är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg men inte är klara med sfi.

För att möta rekryteringsbehovet inom vård och omsorg behöver fler stockholmare utbildas. Vuxenutbildningen i Stockholm har haft kombinationsutbildningar för personer som läser sfi och som vill bli undersköterskor, men det har varit svårt för dem att klara de kurser i svenska som krävs för att få arbeta som undersköterska.

Nu har förvaltningen genomfört en förstudie för att hitta nya möjliga sätt att utbilda personer som är intresserade av vården men inte har klarat sfi. Tre utbildningsvägar analyseras i studien:

  • förberedelse för reguljär vård- och omsorgsutbildning
  • en sammanhållen kombinationsutbildning till undersköterska på sfi-nivå
  • differentierad utbildning mot olika tjänster inom vården.

För att elever på sfi-nivå ska få en tidig möjlighet till arbete inom vård och omsorg rekommenderar förstudien bland annat att staden överväger ett arbetsförberedande spår med en kortare utbildning som kombinerar språkutbildning med utbildning mot servicearbete inom vård och omsorg. Idag har staden inga sådana tjänster vilket gör att det då behövs ett stort förberedelsearbete som involverar både arbetsplatser och utbildningsanordnare och som skapar förutsättningar för ett nära samarbete kring elever och framtida medarbetare. Ett första steg med en kortare utbildning mot servicearbete bör ingå i en utbildningskedja där det finns möjlighet att vidareutbilda sig till undersköterska.

Ledningsgruppen inte tagit något beslut om rekommendationerna ännu.

Förstudie kombinationsutbildningar inom vård och omsorg

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se