Nyheter

17

dec

Digital inspirationshandbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen

Den 14 december lanserade Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, en inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen. Elevteamets arbetsmodell är med som ett gott exempel.

Bidragen till boken är från nordiska länder och kopplade till olika kategorier bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030.Arbetsmodellen som Elevteamet har bidragit med är inom mål 4 God utbildning för alla och mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Följ länken för att ta del av Elevteamets bidrag men också de andra bidragen för globala målen.
Inspirationshandboken

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se