Nyheter

19

aug

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning. För komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå gäller en ny princip för betygssättning från den 1 juli 2022. För komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i sfi som har en förenklad betygsskala med enbart ett godkänt betygssteg tillämpas inte den nya principen för betygssättning.

För samtliga skolformsdelar där det sätts betyg byter kunskapskrav namn till betygskriterier, men innehållet i kurs- och ämnesplaner är oförändrat. Helt nya betygskriterier formuleras för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i samband med att Skolverket tar fram nya ämnesplaner i ämnesbetygsreformen 2025.Mer info, frågor- och svar samt nya allmänna råd:

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se