Nyheter

14

dec

Ny rapport från Lärandeforum kombo – om texter som är för svåra

En man läser en bok i ett bibliotek.

I november hölls årets sista lärandeforum med tema ”Hur bearbetar man en gymnasial läromedelstext för andraspråksinlärare?” Föreläsare var Fredrik Harstad, som arbetat både med sfi och komboutbildningar.

Läs hela rapporten på denna LÄNK

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se