Nyheter

12

dec

Läromaterial om klimatfrågor

Nu finns tips och länkar som kan vara till hjälp för dig i din klimat-, miljö- och  hållbarhetsundervisning. Några av dem är tänkta att ge studerande inom vuxenutbildningen och sfi, kunskap  så de ska kunna göra miljö- och klimatmedvetna val nu, och i framtiden.  Det är något vi alla behöver göra för att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och en miljö med ekosystem i balans och med rik biologisk mångfald.

Läromaterial om klimatfrågor

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se