Nyheter

7

nov

Målet är ett fortsatt samtal om tillgängliga lärmiljöer

Vi behöver skifta hur vi tänker kring tillgänglig undervisning, säger Caroline Wegmann, specialpedagog inom vuxenutbildning. Ett av de utvecklingsområden som en arbetsgrupp formades kring då Vuxenutbildning Stockholms 350 medarbetare samlades i mötesformen Open Space är tillgängliga lärmiljöer.

Caroline Wegmann, som initierade gruppen, menar att tillgängliga lärmiljöer är synonymt med elevhälsa, och grunden för allt inom utbildning. Caroline visste att hon ville prata om det under Open spacedagen, men hon visste inte hur. När hon där och då under mötet lyckades formulera det, visade det sig vara något många var intresserade av. Carolines grupp blev full. Under hösten har gruppen arbetat för att kartlägga vilken typ av arbete som bedrivs, och planerar för hur gruppen kan bidra till tillgängliga lärmiljöer för 2024 ur ett perspektivskifte. Gruppen själva ska vara ambassadörer för tillgängliga lärmiljöer, i de verksamheter där de verkar.

Gruppen består av medarbetare från många delar av vuxenutbildningen, och inte bara personer som jobbar i anknytning till skola.

– Men det handlar ändå om tillgängliga lärmiljöer, har vi kommit fram till, säger Caroline.

Har du tankar, förslag på material eller kontaktpersoner som kan vara intressanta för gruppens arbete, får du gärna kontakta specialpedagog Caroline Wegmann, caroline.wegmann@edu.stockholm.se.

Bild/modellkälla: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se