Nyheter

7

nov

Kunskapsutbyte i samarbete med Google

Lärare från skolorna Vuxenutbildning Järva, Vuxenutbildning Söderort och Åsö vuxengymnasium deltog i ett uppskattat erfarenhetsutbyte i samarbete med Google arrangerat av Team digitalisering, VO Kompetensförsörjning och utveckling.

Skolorna har alla elever som använder Chromebooks som en integrerad del av sin inlärningsprocess. Tillsammans med experter från Google tog de en design thinking-ansats och använde hackathon-inspirerade metoder för att utforska och utveckla innovativa idéer på hur Chromebooks kan användas in undervisningen.

Kreativt arbete för digitalisering

Lärarna från de tre skolorna fick möjlighet att dela med sig av sina bästa metoder och erfarenheter kring hur de har implementerat Chromebooks i undervisningen. De identifierade utmaningar och möjligheter inom digitalisering och utarbetade kreativa lösningar.

– Våra intensiva arbetspass, som påminde om hackathons, möjliggjorde snabb prototypning och utvärdering av idéer. I samarbete med Google identifierade vi flera spännande områden som vi nu kommer att utforska och utveckla vidare, både i samarbete och med varje skola separat. Vi vill rikta ett stort tack till Google för deras engagemang och stöd under hela processen, säger Moa Sabel som är verksamhetsutvecklare.

Chromebooks för lärande

Att använda Chromebooks för lärande innebär en ökad medvetenhet bland eleverna om hur molntjänster fungerar. De arbetar med verktyg som Word och PowerPoint online för att skapa dokument och filer. Dessa kan sedan enkelt integreras i Teams-plattformen, vilket ger eleverna möjlighet att åtkomma information oberoende av tid och plats. Lärarna publicerar uppgifter och material i Teams, vilket ger eleverna möjlighet att repetera eller komma ikapp om de har missat en lektion.

Lärarnas bästa praxis och utmaningar

Lärarna från Vuxenutbildning Järva berättade om sitt arbete med Teams och användningen av en SFI-mall, medan Vuxenutbildning Söderort delade sina insikter om att öva skrivfärdigheter med eleverna i Word. Dessutom framhöll de positiva effekterna av att elevernas digitala kompetens ökade genom användningen av digitala enheter.

Under erfarenhetsutbytet identifierade lärarna några utmaningar:

  • Hur kan vi locka våra elever att använda datorn efter studierna?
  • Att hitta balansen mellan det digitala och analoga i undervisningen.
  • Hur kan vi effektivisera inloggning vid utdelning av Chromebooks?

Fördjupning

– Vi kommer att fortsätta att arbeta närmare med Vuxenutbildning Järva och vi kommer att fördjupa oss i de frågeställningar som väcktes under erfarenhetsutbytet och diskutera hur vi kan driva dem framåt. För Vuxenutbildning Söderort är vår plan fortfarande under utveckling, eftersom de inte var fullt representerade vid denna händelse.

Vi ser med stor förväntan fram emot vad framtiden har att erbjuda inom vuxenutbildning och är övertygade om att detta samarbete kommer att fortsätta att generera värdefulla insikter och innovationer för våra elever, avslutar Moa.

 

Vill du vet mer?

Kontakta

Moa Sabel, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-508 889 78
E-post: moa.sabel@edu.stockholm.se

eller

Mikael Fallmo, projektledare
Telefon 08-508 49 159
E-post mikael.fallmo@edu.stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se