Nyheter

6

apr

Läs- och skrivsatsning hos Vuxenutbildning Söderort

Förra året beviljades Vuxenutbildning Söderort SIS-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att i ett projekt arbeta med att tillgängliggöra utbildningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Projektets idé bestod i att skolan med stöd av Studieteamet skulle ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt. På sidan Utvecklade arbetssätt och ökad måluppfyllelse för elever med läs- och skrivsvårigheter kan du läsa mer om satsningen och en nulägesrapport från lärarna som arbetar med projektet.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se