Förstudie om UVAS inom vux

En förstudie med fokus på unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som saknar en fullföljd gymnasieexamen.

Projektfakta

Förstudie som riktar sig mot unga som varken har fullföljd gymnasium eller arbete, för att utveckla insatser som får dem in i studier. Syftet med förstudien är att få mera kunskap om målgruppen och på så sätt kunna utveckla insatser som möter behoven hos målgruppen.

En rapport kommer att vara klar i december 2021.

Tabell: Projektperiod, finansiering och kontaktperson
Projektnamn
Förstudie om UVAS inom vux
Projektperiod mars-december 2021
Finansiering Intern finansiering
Kontaktperson Marie Björklöf, marie.bjorklof@stockholm.se