Om webbplatsen vuxpedagog.stockholm.se

Det här är Stockholms stads webbplats för pedagoger inom vuxenutbildning. Här hittar du aktuell information och forskning, inspirerande seminarier, tips inom digitalisering, projektutveckling och kunskap om tillgängliga lärmiljöer.

Medarbetare som jobbar med pedagogik inom vuxenutbildningen delar många gemensamma frågor och utmaningar. Målet med den nya webbplatsen är en att samla kunskap på en och samma plats. Det betyder att vi gärna tar emot förslag på innehåll.

Lärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, lärarassistenter, studiehandledare har i grunden samma uppdrag, att ge den bästa utbildningen till de stockholmare som av olika skäl sökt sig till stadens vuxenutbildning. All denna personal är utspridd över staden på olika skolor och olika enheter vilket göra kunskapsutbytet svårt. Det utvidgade kollegiet är viktigt för både individuell utveckling och för utbildningen som helhet då det är där, ofta utanför den egna enheten, erfarenheter och kunskaper utbyts.

Det kan vara svårt att få tag i forskning, undervisningsmaterial och annan pedagogisk stöttning som utgår från vuxenutbildning och som har vuxenperspektivet. Det allra mesta som till exempel rör andraspråksinlärning utgår från barn och ungdomar. När det gäller kortutbildade och den grundläggande läs- och skrivinlärningen så är det väldigt ont om material anpassat för vuxna. På vuxpedagog.stockholm kommer ny forskning presenteras för dem som är intresserade.

Kontakta oss

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen!

E-post: vuxpedagog@stockholm.se