Vuxenelev med headset i datasal.

Resurser för alla

Begreppet lärresurs innefattar allt material och alla verktyg elever och lärare använder sig av inom ramen för undervisningen, alltså undervisningsmaterial och verktyg i digital form.

Här är några tips på webbplatser med stöd för lärare vid digital undervisning.

DigiLi – Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr – och distansundervisning (Ifous-projekt 2019-2022) 

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

It-ord, IDG:s webbplats

Internetstiftelsens webbplats

NE:s webbplats

Program och applikationer

I ”Digitala verktyg för litteracitetsundervisning” kan du få konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen?, webbplatsen Nationellt centrum för svenska som andraspråk

E-utbildning i digital studieteknik för elever inom vuxenutbildningen

En utbildning där eleverna få möjlighet att träna upp sin studieteknik kopplat till digitala verktyg.

Innehåll:

  • hur du läser din kursbok mer effektivt
  • att använda Word och PowerPoint
  • hur du lyckas med dina inlämningsuppgifter.

E-utbildning om digital studieteknik