Nyheter

27

jun

Vad AI kan ha för roll i utbildning och undervisning

Illustrativ bild om digitalisering och AI

Följande är en insiktsfull och välskriven artikel om AI i utbildning, skriven av en av våra feriejobbande ungdomar.

AI fick ett genombrott med chatgpt för cirka 1 år sedan som tog omvärlden med storm. Inte minst i skolan har den nya AI modellen satt sina spår, där det kom fram nya sätt att fuska samt att lära sig. Med chatgpt;s genombrott, väcktes också många frågor och funderingar gällande AI:s framtid inom svenska skolans undervisning. AI teknologin verkar bara röra sig framåt och skolan behöver hänga med i svängarna, så att nya generationer inte lämnas bakom. Hur kommer chatgpt och AI påverka framtidens undervisning? Kommer det vara ett hjälpmedel för undervisningen eller endast göra fusk lättare? Vilka konsekvenser kommer det att ge för framtida yrken?

AI börjar användas mer och mer i dagens undervisning. Eftersom det är så nytt så är det många som är skeptiska kring AI och rädda för de eventuella konsekvenserna som AI kan ge i skolors undervisning. I skolan syns det hur snabbt man börjat utnyttja AI till att skriva uppsatser och prov åt en och därför hindra ens egen utveckling. En förändring som kommer ske, och redan har börjat hända, är att fler examinationer kommer behöva ske på plats under mer kontrollerad form för att motverka fusk med hjälp av AI. Samtidigt kan man se AI-tekniken ge stora positiva konsekvenser i undervisningen, med högskolor i USA som exempel. Där använder de AI som hjälpmedel kring mattefrågor och andra problem. Där har man programmerat AI;n till att inte ge exakta svar, utan bara ge eleven en knuff i rätt riktning.

En annan förändring i undervisning med AI på både på gott och ont är att en stor del av lärares arbetsbördor skulle kunna försvinna, då man med hjälp av AI skulle kunna automatisera rättningen av prov. Problemet skulle då bli att lärarnas förståelse av hur eleverna ligger till kan försämras, när de själva inte rättar proven och kan därför göra deras påverkning på elevernas förbättring, bli sämre. Med hjälp av AI hade elever kunnat förhöra sig själva inför ett prov på ett friare sätt, utan ett visst antal bestämda instuderingsfrågor. Om man hade matat in exempelvis de kapitel i läroboken man ska lära sig i en AI, hade den kunnat ställa frågor som gäller den informationen som man ska lära sig. Sen hade AI:n berättat om man svarade rätt eller fel. Det här är ett tillfälle då AI kan funka som ett komplement till inlärningen, utan att man bara låter den göra allt jobb.

Eftersom AI:s framväxt har blivit så kraftig är det viktigt att i Undervisningen förbereda elever på AI och hur det kan användas. De som endast ignorerar AI och bara ser det som något farligt och dåligt, är de som först kommer bli utbytta. Man måste se AI som ytterligare ett verktyg, i stället för ett hot. Företag kommer ha stora möjligheter kopplad till AI med utveckling av nya tjänster och varor, samt kan AI underlätta och göra det mer smidigt och optimera försäljningskedjor, förbättra maskinunderhåll och öka kvalitén, konstaterar Europaparlamentet. I utbildningen är det därför viktigt, att utbilda elever om hur AI fungerar, då det kan ge många arbetsmöjligheter i framtiden. Enligt ”World Economic Forum research”, kommer jobb inom AI, vara de mest växande jobben de kommande 5 åren. Jobb som inom en snar framtid kan bli ersatta av AI, är Buss/tåg – förare och lärare. En studie gjord av Oxford University från 2013, påstår att 47% av jobb i USA, kommer bli ersatta av AI inom de kommande 20 åren. Att därför lära studenter att inte bara kunna använda AI, utan förstå hur det fungerar är något man kommer behöva kunna i framtida yrken.

Europaparlamentets utredningstjänst gjorde en utredning 2020 där de försökte beräkna ökningen av arbetskraftsproduktivitet kopplad just till AI fram till år 2035 där de lyckades få fram att det skulle kunna vara allt från en ökning av 11% till 37%.  Detta skulle kunna ses i både positivt perspektiv samt negativt då effektivitet må gå upp men det kommer också korrelera med att människor förlorar jobb och därför kan landet drabbas ekonomiskt. Personligen skulle jag se det som något positivt, därför att det skulle göra samhället i helhet mer effektivt.

I och med att AI blir alltmer intelligent så växer oron om hur det blir i framtiden. Tänk om AI:n blir så pass smart att den tar över?

Sammanfattningsvis är det svårt att se exakt vad framtiden har att erbjuda, men att AI kommer vara en del av den känns i nuläget oundvikligt. Även om framväxten av AI skapar mycket oro och osäkerhet så är det enda vi kan göra att lära oss hur vi kan kontrollera det här nya verktyget och hitta sätt att använda det till vår fördel. Det är också ganska oundvikligt att de flesta jobb i framtiden kommer påverkas AI på gott och ont. Så nuvarande och kommande generationer måste hänga med AI:s utveckling och att utbildningen i skolor anpassas till AI – teknikens utveckling för generationers framtida yrken. Undervisningen kommer alltså behöva göra nya reformer för att ligga i framkanten av teknologin där fokuset kanske borde ligga mer på kunskap i stället för bara bedömning?

Källor

AI I Skolan: En Revolution För Utbildning?, ainytt

Artificiell intelligens i skolan kräver ökad insikt hos lärarna, Skolverket

Artificiell intelligens: Möjligheter och risker, Europaparlamentet

ChatGPT: the 10 Jobs Most at Risk of Being Replaced by AI, businessinsider

future_of_employment, ox.ac.uk

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se