Nyheter

24

okt

Fortbildning om rasism mot samer

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Välkommen till en fortbildning för lärare.

Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

Välkommen till en fortbildning för lärare om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att tillsammans med en utbildningsvetare diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

Läs mer om fortbildningen på Forum för levande historias webbplats. 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se