Studieteamet

Central elevhälsa för vuxenutbildningen inom Stockholms stad.

Behöver din skola stöd i elevhälsoarbetet?

Studieteamets arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Ta tidig kontakt med oss – forskning och beprövad erfarenhet visar att elevers resultat gynnas av tidiga insatser!
Kontakta oss här: studieteamet@edu.stockholm.se

Skräddarsydda insatser utifrån skolans behov

Studieteamet erbjuder processtöd, föreläsningar, workshops och olika former av handledning. Rektor eller chef är välkommen att kontakta Studieteamet för samarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Tillsammans planerar vi innehåll och upplägg. Insatserna är kostnadsfria.

Studieteamet skräddarsyr insatser

Central elevhälsa för vuxenutbildningen

Studieteamet är vuxenutbildningens centrala elevhälsa. Vi är ett professionsstöd för skolor och enheter inom vuxenutbildningen i Stockholms stad. Fokus ligger på arbetet med elevhälsa och tillgängliga lärmiljöer. Hos oss arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, legitimerad psykolog, kuratorer samt legitimerade arbetsterapeuter.

Fotograf: Sara Thor

Vi bjuder in till nätverk som vänder sig till specialpedagoger respektive studie- och yrkesvägledare. Nätverket för digitalt lärande vänder sig till dig som arbetar med utveckling av skolans digitalisering.