Nyheter

2023

10

nov

Hur kan man arbeta när eleverna deltar i undervisningen från olika platser. Läs mer om att undervisa genom digitala kanaler och ibland parallellt med klassrumsundervisning.

Hybridundervisning – en mötesplats för det digitala och det analoga

Niklas, matematiklärare, reflekterar över hybridundervisningens möjligheter för lärande.

Hybridundervisning skapar nya möjligheter för att möta elevernas olika behov. Med utgångspunkt i de utmaningar som uppstod under pandemin har han anpassat och utvecklat traditionell klassrums- och distansundervisning till hybridundervisning i matematik.

En viktig poäng med hybridundervisning är att elever har möjlighet att deltaga i klassrummet eller vara med via videolänk i realtid. Det finns två varianter av hybridundervisning: skärmhybrid, där läraren delar sin skärm med eleverna, och rumshybrid, där läraren delar rummet med de studerande. Jag har valt att arbeta med den senare av dessa två eftersom den ökar möjligheterna till engagemang, delaktighet och flexibilitet.

(mer…)

2022