Nyheter

10

feb

Stärk krisberedskapen i verksamheten

Om det otänkbara händer måste förskolan eller skolan vara förberedd och kunna garantera elevers trygghet – det gäller i alla skolformer. Använd Skolverkets stöd för att arbeta systematiskt med säkerhet- och krisberedskap.

Öka säkerheten och krisberedskapen, Skolverkets webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se