1

jun

Välkommen till ESF-projektet Hållbar Etablerings slutkonferens

1 juni
08:30–12:00
World Trade Center i Stockholm eller digitalt

Den 1 juni mellan klockan 08.30 och 12.00 berättar vi om projektets resultat och arbetet framåt i Stockholms stads Welcome house:

  • Projektets arbete med det sammanhållna, holistiska stödet
  • Sambandet mellan digital inkludering och projektprincipen välbefinnande
  • Utvärdering, lärdomar och framåtblick

Konferensen kommer att genomföras på World Trade Center i Stockholm och det kommeräven att vara möjligt att delta på distans.Välkommen atttt anmäla dig nedan!

Anmälan till ESF-projketet Hållbar Etablering slutkonferens

Om projektet

ESF-projektet Hållbar Etablering är en del av Stockholms stads arbete med ett samlat stöd för nyanlända. Projektetsdeltagare är nyanlända kortutbildade personer i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller jobb- ochutvecklingsgaranti folkbokförda i Stockholms stad. Genom projektet har deltagarna erhållit ett samlat, holistiskt stöd på sin väg in i det svenska samhället mot arbete eller utbildning. Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingenoch Region Stockholm och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

ESF-projektet Hållbar Etablering – Stockholms stad 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se