31

maj

Studieteamets digitala pedagogiska caféer: Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

31 maj
14.00–15.00
Teams

Vad kan skolan lära av hjärnforskning? 31 maj kl.14.00

Studieteamet sammanfattar inledningsvis en rapport från Skolforskningsinstitutet för att ge en översiktlig introduktion till hur kunskap från hjärnforskning kan ha betydelse för skolan. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 24 maj

Studieteamets digitala pedagogiska caféer

Studieteamet är Vuxenutbildning Stockholms centrala elevhälsa. Vi vill med våra digitala pedagogiska caféer uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte för lärare, skolor emellan. Träffarna inleds med en kortare presentation av tema och därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen

Max antal deltagare: 15

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se