5

maj

Studieteamets digitala pedagogiska caféer: Kombo-utbildningar – undervisningsformer

5 maj
14.00–15.00
Teams

Kombo-utbildningar – undervisningsformer 5 maj kl.14.00

Hur kan ett arbetslag organisera sig och planera undervisningen i både språk och yrke? I början av träffen visas en kort film om samarbete i kombinationsutbildningar från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 28 april

Studieteamets digitala pedagogiska caféer

Studieteamet är Vuxenutbildning Stockholms centrala elevhälsa. Vi vill med våra digitala pedagogiska caféer uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte för lärare, skolor emellan. Träffarna inleds med en kortare presentation av tema och därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen

Max antal deltagare: 15

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se