26

apr

Studieteamets digitala pedagogiska caféer: Flerspråkigt stöd inom sfi

26 april
14.00–15.00
Teams

Flerspråkigt stöd inom SFI 26 april kl.14.00

Vi tittar närmare på språkstödjande arbetssätt som används inom SFI. Vilka framgångsfaktorer känner vi till? Vad finns det för utmaningar? Studieteamet presenterar inledningsvis utvalda teman utifrån FoU-programmets Språkutvecklande arbetssätt inom SFI – varför och hur? Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 21 april

Studieteamets digitala pedagogiska caféer

Studieteamet är Vuxenutbildning Stockholms centrala elevhälsa. Vi vill med våra digitala pedagogiska caféer uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte för lärare, skolor emellan. Träffarna inleds med en kortare presentation av tema och därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen

Max antal deltagare: 15

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se